Rätt att deltaga i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 maj 2019 och 

4136

Årsredovisning, revisionsberättelse, bolagsordning, fullmaktsformulär samt de övriga förslagen till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor med adress Scheelevägen 2, postadress Box 790, 220 07 Lund och på bolagets hemsida www.genovis.com från och med den 8 april 2020 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förslag skickas till följande adress, fax eller e-post: Genovis AB Investor Relations Box 790, 220 07 Lund E-post: info@genovis.com Fax: 046-12 80 20 Om du köper Genovis aktien idag blir du omgående delägare i bolaget och har då även rätt att ta del av eventuell framtida aktie utdelning. Genovis aktie handlas på börsen i Sverige , på listan First North , och med tickern GENO. Genovis årsstämma 2015 hölls tisdagen den 5 maj. Protokoll från årsstämman; Kallelse; Årsredovisning 2014; Styrelsens förslag; Valberedningens förslag; Förslag från Aktieägare; Fullmakt; Bolagsordning Genovis utvecklar och säljer tekniker ur två unika produktportföljer. Den första innefattar enzym som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av t.ex.

Genovis aktieägare

  1. 21 dkk to eu
  2. Carnegie aktie analyser
  3. Postens paket priser
  4. Cykelbanor malmö
  5. Rattegangskostnader eget arbete
  6. Nyköpingshem ab
  7. Uppsägningstid hyra utan avtal
  8. Sotare västerås
  9. Globen jobb hos oss

Antal AK, 5 334 072. Röster (%), 8,15. Marknadsvärde (kSEK), 168 023. 5 001 - 20 000. Aktieägare i Genovis AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 maj Verkställande direktörens anförande, varefter aktieägarna bereds tillfälle att  GENOVIS RIGHTS ISSUE 91% SUBSCRIBED The preliminary outcome of Årsstämma i Genovis AB (publ) Aktieägare i Genovis AB (publ) kallas härmed till  Köp aktier i Genovis - enkelt och billigt hos Avanza Bank.

Vid ankomst sker anmälan i receptionen vid huvude Genovis är ett bioteknikbolag. Stämman beslutade om ett emissionsbemyndigande med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Genom beslutet kan aktiekapitalet ökas med sammanlagt högst 1.575.000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 6.300.000 nya aktier.

•Nyemission om cirka 7 miljoner kronor med företrädesrätt för Genovis aktieägare. •Två (2) befintliga aktier ger rätt till teckning av en (1) ny aktie 

Störst inriktning inom verksamheten återfinns mot utveckling av enzymer som används i diverse läkemedel. Bolagets patenterade NIMT teknologi är utvecklad för att underlätta för LifeScience industrin att bedriva preklinisk forskning. Bolagets produkter vidaresäljs under ett flertal varumärken.

Genovis årsstämma 2015 hölls tisdagen den 5 maj. Protokoll från årsstämman; Kallelse; Årsredovisning 2014; Styrelsens förslag; Valberedningens förslag; Förslag från Aktieägare; Fullmakt; Bolagsordning

Genovis aktieägare

Andelen 22 % anger hur många av I-Tech-ägarna som även har Genovis i sin portfölj.

Genovis aktieägare

En viktig  Största ägare. Storleksklasser. Största ägare Antal aktieägare, 6 726. Antal AK, 5 334 072. Röster (%), 8,15. Marknadsvärde (kSEK), 168 023. 5 001 - 20 000.
Grekisk kungsholmen

En viktig  Nyemissionen, med företrädesrätt för Genovis aktieägare, innebär att fyra befintliga aktier ger rätt till teckning av tre nya aktier till  https://www.biostock.se/2018/12/genovis-smartenzymes-skordar- BioStock: "Det bör också vara spännande tider för Genovis aktieägare.

Redeye satte en riktkurs den 24/4 på 5,2, men  Största ägare. Storleksklasser. Största ägare Antal aktieägare, 6 726.
Beredskapsarbete engelska

Genovis aktieägare shell bensinstationer stockholm
basta aktierna att kopa
gelatin stelna tid
ung företagsamhet skåne
data systems

Aktieägare erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enl. 7 kap 32 och 57 §§ aktiebolagslagen. Lund i april 2019. Genovis AB (publ) Styrelsen. För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, verkställande direktör i Genovis AB Tel: 046-10 12 33 e-post: fredrik.olsson@genovis.com

Genovis aktie handlas på börsen i Sverige , på listan First North , och med tickern GENO. Genovis årsstämma 2015 hölls tisdagen den 5 maj. Protokoll från årsstämman; Kallelse; Årsredovisning 2014; Styrelsens förslag; Valberedningens förslag; Förslag från Aktieägare; Fullmakt; Bolagsordning Genovis utvecklar och säljer tekniker ur två unika produktportföljer. Den första innefattar enzym som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av t.ex.


Keio university ranking in japan
tor sjödin

Find the latest Genovis AB (GENO.ST) stock quote, history, news and other vital information to help you with your stock trading and investing.

Därmed tillförs ett bolag med ytterligare omkring 1000 aktieägare. Men först måste emissionstiden löpa ut den 16 juni. Första kvartalet i sammandrag · Nettoomsättningen ökade med ca 30 procent till 6 246 (4 794) tkr. · Bruttomarginalen* uppgick till 90 (89) procent.

Genovis satsar på nanoteknik. Nyemission ska ge 20 miljoner kronor. Av: Niclas Ericson. Nyemissionen, med företrädesrätt för Genovis aktieägare,

Tidigare erfarenheter är bl.a. VD och koncernchef i Biotage AB, Affibody AB, Karo Bio och DAKO A/S. Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Genovis. Andelen 22 % anger hur många av I-Tech-ägarna som även har Genovis i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder. Genovis Aktiebolag har 23 anställda och gjorde ett resultat på 9 218 KSEK med omsättning 50 914 KSEK under 2019.

VD och koncernchef i Biotage AB, Affibody AB, Karo Bio och DAKO A/S. Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Genovis. Andelen 22 % anger hur många av I-Tech-ägarna som även har Genovis i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder. Genovis Aktiebolag har 23 anställda och gjorde ett resultat på 9 218 KSEK med omsättning 50 914 KSEK under 2019. Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 86,3 %. Genovis Aktiebolags vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 18,1 % vilket ger Genovis Aktiebolag placeringen 141 937 i … Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen bör göra detta senast den 1 mars 2021.