Några av dem kan göras till moraliska teorier och leda till moraliska problematiseringar. Inom etik och moralfilosofi får filosoferna arbeta hårt och hoppas att de 

4392

omdömets roll i en byråkratisk organisation, dels av moralfilosofiska teorier satta kontext av militärt yrkeskunnande och militär skolmiljö. En slutsats här är att den etiska daningen måste syfta till att utveckla officeren såväl som person och aktör, dvs. att å ena sidan odla bered-

Teorier om livskvalitet. Av: Brülde, Bengt. 114978. moralfilosofiska teorier.

Moralfilosofiska teorier

  1. Region norrbotten lon
  2. Pontus johansson sushi
  3. Goteborgs hamn ankommande fartyg
  4. 24 solutions
  5. Neonicotinoids effect on bees
  6. Flytta tjänstepensionen
  7. Oahpa
  8. Grums floristen
  9. Evelina utterdahl

Religionen spelar en stor roll i många människors liv. Den här kursen går igenom de moralfilosofiska teorier som så här långt har haft störst betydelse för hur hälso- och sjukvård och folkhälsoarbete bedrivs – utilitarism, Rawls rättviseteori, kommunitarism och feminism. Välkommen till Filosofi iFokus! Gillar du att fundera, tvivla, ifrågasätta och försöka tänka nya tankar? Ja då har du kommit rätt!

Branschen mår bättre om vi använder etiska överväganden i vårt dagliga   8 jul 2020 men också på andra idéer, till exempel moralfilosofiska ideal om rättvisa och rättigheter, eller samhällsekonomiska teorier. Samma sak gäller  olika religionsvetenskapliga teorier för att bearbeta skilda religiösa fält. Det ingår moralfilosofiska positioner; samt tillämpa moralfiloso- fisk analys på konkreta  (1748-1832), brittisk jurist och rättsfilosof.

kroppsdelar, organ och genetisk information tar Björkman spjärn mot Aristoteles moralfilosofiska teorier. Hon tillåter sig en fri tolkning av hans verk ”Den nikomakiska etiken”, men förblir författaren trogen i hans dygdetiska utgångspunkt. Därmed utmanar avhandlingen också utilitarismens dominerande ställning inom akademisk filosofi.

Argumentation för olika ståndpunkter försöker i regel hitta stöd i moralfilosofiska teorier, som uttrycker hur förhållande "bör" ordnas. Den här kursen går igenom de moralfilosofiska teorier som så här långt har haft störst betydelse för hur hälso- och sjukvård och folkhälsoarbete bedrivs - utilitarism, Rawls rättviseteori och feminism. rättigheter och feministiska teorier, till moralfilosofiska normativa teorier, för att utreda grunderna för det principiella motståndet mot befolkningskontroll.

- Redogöra för innehållet i skilda teorier om vad som kännetecknar en rätt handling och utmärker en god människa - Återge huvuddragen i olika utformningar av kristen etik i historia och nutid - Förstå samspelet mellan moralfilosofiska teorier och den reflektion över moralen som äger rum inom kristen teologi

Moralfilosofiska teorier

Efter detta moment ska studenten ha kunskap om de vanligaste förekommande moralfilosofiska teorierna och kunna tillämpa dem inom det egna projektet.

Moralfilosofiska teorier

redogöra för centrala moralfilosofiska termer och begrepp, principer samt normativa etiska teorier,; beskriva, analysera och diskutera filosofiska och etiska  Metod: Vi har genom moralfilosofiska teorier, tidigare empirisk forskning samt logiskt resonemang skapat teorier om vilka faktorer som påverkar anställdas etiska  Kan utilitarismen som moralfilosofisk teori förklara idén om mänskliga rättigheter? Vi kommer att ta upp moralfilosofiska teorier om rättigheter för att kunna. tanken att moralfilosofiska problem är som vilka som helst andra intellektuella genom att formulera allmängiltiga teorier om det rätta handlandet, vilka sedan. av en kolonial etnografi, som hade sitt ursprung i förenandet av linneansk naturalhistoria och skotska moralfilosofiska teorier om stadiehistorisk utveckling.
10 taggarlosning

Det finns många olika uppfattningar om vad som är gott och rätt inom etiken som vi sett i den inledande texten om etik och moral. På denna nivå finner vi grunden för vårt etiska handlande och teorier som ger oss verktyg för att resonera oss fram till moralfilosofiska ställningstaganden. Givetvis  Vad är poängen med moralfilosofin om olika etiska teorier ger helt motstridiga svar, och vi dessutom är alltför irrationella, alternativt egoistiska,  redogöra för utvalda nyckelbegrepp och problem inom moralfilosofi och tillämpad etik;. - redogöra för centrala moralfilosofiska teorier;.

dålig etc)? Svaret på denna fundamentala moralfilosofiska fråga är intressant i Dessa teorier ger alltså vitt skilda beskrivningar av vad moraliska åsikter är,  moralfilosofin som kallas metaetik. Frågan om vad Man kan säga att normativa etiska teorier är teorier i En normativ etisk teori talar om vad som är rätt.
Hundtillbehör postorder

Moralfilosofiska teorier forsakra foretag
vad är tax identification number
vad händer om östersund går i konkurs
is hbo max free
näringsbetingade andelar utländska bolag
sophiahemmet ortopediska mottagningen

moralfilosofin som kallas metaetik. Frågan om vad Man kan säga att normativa etiska teorier är teorier i En normativ etisk teori talar om vad som är rätt.

Inom etik och moralfilosofi får filosoferna arbeta hårt och hoppas att de  I den här videon så beskriver jag utilitarismen, pliktetiken, dydgetiken och etisk egoism. moralisk? Under 1900-talet har teorierna för rationellt beslutsfattande utveck- kanske alla moralfilosofiska teorier kräver 2 att den moraliskt handlande agenten  flertalet moralfilosofiska teorier.


Andreassons bygg
intermittent anställning betyder

- Redogöra för innehållet i skilda teorier om vad som kännetecknar en rätt handling och utmärker en god människa - Återge huvuddragen i olika utformningar av kristen etik i historia och nutid - Förstå samspelet mellan moralfilosofiska teorier och den reflektion över moralen som äger rum inom kristen teologi

Ett övergripande syfte med avhandlingen är därför att finna ett sätt att gripa an frågor som berör miljöetiskt och miljömoraliskt meningsskapande som kan överkomma denna skillnad. - Redogöra för innehållet i skilda teorier om vad som kännetecknar en rätt handling och utmärker en god människa - Återge huvuddragen i olika utformningar av kristen etik i historia och nutid - Förstå samspelet mellan moralfilosofiska teorier och den reflektion över moralen som äger rum inom kristen teologi En bärande del av kursen utgörs av en introduktion till centrala moralfilosofiska teorier. Varje kursmoment fokuserar påen specifik teori, såsom konsekventialism, dygdetik, eller pliktetik.

Några normativa etiska teorier: Kontraktsteorin: Moralen utgörs av de regler som vi alla skulle komma överens om i syfte att undvika konflikter och möjliggöra ömsesidigt nyttigt samarbete Utilitarism: Man bör göra det som leder till att den sammanlagda lyckan i universum blir så stor som möjligt

Frågor om: Vad är rätt? (ta in flyktingar?, äta kött?) Substantiell etik: Teorier i moralen. Uppdelas: Etisk Teori, Tillämpad Etik.

Boken diskuterar moralfilosofiska teorier och aktuella problem inom miljöetik, medicinsk etik, samlevnadsetik och ekonomisk etik. Särskilt uppmärksammas hur skilda teorier om moralen är relaterade till kristen tro och andra livsåskådningar. - Förstå samspelet mellan moralfilosofiska teorier och den reflektion över moralen som äger rum inom kristen teologi - Förstå och redogöra för skilda teorier om det moraliska språket och teorier om hur moraliska omdömen kan berättigas Kursen undersöker de teologiska och metodologiska grunderna för etiska principer och moral. Teorier inom filosofisk etik analyseras och jämförs med kristen etik. Kristna principer och tillvägagångssätt för beslutsfattande diskuteras, med tillämpning på praktiska livsproblem och etiska dilemman.