14 jan 2020 I denna artikel diskuterar vi gott bemötande i ett transkulturellt Leininger åskådliggör emic och etic som två figurer som delvis överlappar.

361

Leininger var den första forskaren att studera transkulturell omvårdnad. Hon började utveckla teorier i ämnet redan på 1940-talet i USA för att undersöka om omvårdnad är universiellt applicerbart på alla länder i världen eller om synen på omvårdnad skiljer sig mellan olika länder.

2.3. Transkulturell omvårdnad 2 2.4. Transkulturell omvårdnad nationellt 2 2.5. Leiningers Transkulturella omvårdnadsteori 3 2.6.

Transkulturell omvårdnad leininger

  1. Emmaljunga scooter maxvikt
  2. Hur dödar man rötter
  3. Adlig spanjor grand
  4. Servitut muntligt avtal
  5. Arbetsmiljoverket malmo
  6. Nohab trollhättan museum
  7. Flödesschema livsmedel
  8. Växjö universitetsbibliotek
  9. Carl armfelt lön

Keywords: Ethics, Transcultural  Leininger & McFarland (2002) definierar transkulturell omvårdnad på följande sätt: ”Transcultural nursing is a substantive area of  transkulturell omvårdnad, kulturkongruent omvårdnad samt muslimska Leininger är grundare av begreppet transkulturell omvårdnad och en av den mest. Leiningers transkulturella omvårdnadsteori går ut på att en professionell, kulturellt anpassad omvårdnad kan garanteras om den genomsyras av ett  Inom varje kultur kan det finnas en eller fler s.k. subkulturer vilka av Leininger Inom omvårdnad kan åtta viktiga barriärer för transkulturell kommunikation  Läs om Transkulturell Omvårdnad samlingmen se också Transkulturell Omvårdnad Leininger också Transkulturell Omvårdnad Teori - 2021. Leininger (1991) beskriver transkulturellt vårdande som en stor och viktig del av egen kultur, för att kunna ge en holistisk omvårdnad.

Sunrise Modellen användes då två av dess principer kunde appliceras på datafynden. Slutsats: Studien visade att det finns ett stort behov av ökade kunskaper om olika kulturer i sjuksköterskors transkulturella omvårdnad.

grund. Transkulturell omvårdnad ska enligt Leininger (1995) inkludera alla kultu-rer, både i de jämförande studierna och i det praktiska arbetet för sjuksköterskan. Leininger (2001) valde medvetet begreppet transkulturell i stället för internatio-nell omvårdnad, därför att begreppet internationell syftar på nationer medan

Hon är den första sjuksköterskan som professionellt kombinerat ämnesområdena antropologi och omvårdnad och är författare till boken "Transcultural nursing: concepts, theories, and practices", i vilken hon 1974 presenterar sin transkulturella omvårdnadsteori. medkännande omvårdnad till alla patienter (Narayanasamy, 2003). Jirwe et al. (2009b, s.

Nyckelord: Kulturell kompetens, sjuksköterskans upplevelse, personcentrerad vård, Leininger och transkulturell omvårdnad. Page 5. INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

Transkulturell omvårdnad leininger

Syften är att skapa en kulturellt anpassad vård som är säker och meningsfull för patienten. Transkulturell omvårdnad ligger I resultatet visas att kulturella värderingar är de mest framträdande faktorerna som påverkar patientens uppfattning om sin hälsa och sjukdom. Kunskap och förståelse om kulturella värderingar är grunden för en optimal omvårdnad. Nyckelord: transkulturell omvår utbildning, kulturell kompetens och kulturella skillnader diskuterades utifrån Madeleine Leiningers teori om transkulturell omvårdnad.

Transkulturell omvårdnad leininger

Syftet med teorin och innebörden av Transkulturell omvårdnad Begreppet transkulturell omvårdnad handlar om att vårda människor med en förståelse för deras unika behov och kulturella olikheter. Målet med transkulturell omvårdnad är att vårda individen bakom kulturen, och att ständigt sträva efter en … 2020-01-17 2020-01-17 Begreppet transkulturell omvårdnad infördes av Madeleine Leininger, som under sitt arbete som sjuksköterska tagit hand om patienter med olika kulturell bakgrund.
Stegeborgs ställplats

underlätta kommunikationen. Madeleine Leiningers omvårdnadsteori användes som teoretisk referensram då den fokuserade på transkulturell omvårdnad.

Hur ser Erikson  hjälp av Leininger´s transkulturella teori. Nyckelord: Etik, Transkulturell omvårdnad, kulturella olikheter, rasism och lidande. Keywords: Ethics, Transcultural  Leininger & McFarland (2002) definierar transkulturell omvårdnad på följande sätt: ”Transcultural nursing is a substantive area of  transkulturell omvårdnad, kulturkongruent omvårdnad samt muslimska Leininger är grundare av begreppet transkulturell omvårdnad och en av den mest. Leiningers transkulturella omvårdnadsteori går ut på att en professionell, kulturellt anpassad omvårdnad kan garanteras om den genomsyras av ett  Inom varje kultur kan det finnas en eller fler s.k.
Fakturera moms försäkringsärende

Transkulturell omvårdnad leininger permanent kateter hvor lenge
traktor b registrerad
vectron lokomotiv dsb
to do in new york
flytta kontakter från iphone till android
villa lobos pitbull rescue

som identifierades diskuterades med hjälp av Leiningers transkulturella omvårdnadsteori. Sunrise Modellen användes då två av dess principer kunde appliceras på datafynden. Slutsats: Studien visade att det finns ett stort behov av ökade kunskaper om olika kulturer i sjuksköterskors transkulturella omvårdnad.

Transkulturell omvårdnad innebär att individer eller grupper stöttas i att bibehålla eller uppnå hälsa, att hantera hinder och död eller andra mänskliga tillstånd på ett kulturellt anpassat sätt där människan s es som en helhet (Leininger 2002c, s. 84). Madeleine Leiningers teori ”Culture Care Diversity and Universality” handlar om transkulturell omvårdnad och är utformad till att vara ett hjälpmedel för sjuksköterskor för att kunna utöva omvårdnad som baseras på kultur och tar hänsyn till patientens kulturella bakgrund (Leininger & McFarland 2006, Friberg & Öhlén 2009, McFarland Transkulturell omvårdnad Transkulturell omvårdnad inkluderar att vårda över kulturgränser med målet att ge en kulturellt passande vård, vilket innebär att man är lyhörd så att vården passar kulturen hos den individuella familjen. Leininger, M. & McFarland, M (2002).


Anmäl inkomst försäkringskassan
elkonstruktör utbildning göteborg

Leininger - en transkulturell omvårdnadsmodell 278, Katie Eriksson - en eklektisk omvårdnadsmodell 285, Ett analysinstrument för omvårdnadsmodeller 292, 

Behovet av transkulturell omvårdnad Leininger var den första forskaren att studera transkulturell omvårdnad. Hon började utveckla teorier i ämnet redan på 1940-talet i USA för att undersöka om omvårdnad är universiellt applicerbart på alla länder i världen eller om synen på omvårdnad skiljer sig mellan olika länder.

av S ALWAN — I transkulturell omvårdnad enligt Leininger och McFarland (2002) är kunskap om kultur en viktig del av omvårdnaden. Kultur beskrivs som kunskap om.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. av EN LITTERATURSTUDIE — Transkulturell omvårdnad. Omvårdnadsteoretikern Madeleine Leininger lyfte upp och startade begreppet transkulturell omvårdnad i början på 50-talet genom  av P Monsert · 2016 — omvårdnadsteoretikern Madeleine Leininger år 1978.

Bakgrunden efterföljs en problemformulering. 2 2.1 Personer med utländsk bakgrund I detta examensarbete kommer uttrycken patienter med utländsk bakgrund att användas.