StartAktiviteter Inst. för lingvistik och filologi (Projekt Den antika tradit Inst. för lingvistik och filologi (Projekt Den antika traditionen) & Inst. för arkeologi och antik historia (Antikens Kultur och Samhällsliv). Aktivitet: Namn, Uppsala universitet.

5716

Haddad, Rima Doktorand i lingvistik 018-471 1412 rima.haddad [AT-tecken] lingfil.uu.se Hammarström, Harald Universitetslektor i lingvistik 018-471 1449 harald.hammarstrom [AT-tecken] lingfil.uu.se

Studierektor på grundnivå: studierektor-gu@hist.uu… Forskarutbildning beräknas starta 2017. Kinesiska är ett språk med lång historia och rik kultur och litteratur. Kinesiskan skiljer sig väsentligt som språktyp från de västerländska språken bland annat genom frånvaro av böjningsformer och med toner som ett viktigt inslag i ljudsystemet. Historisk-filosofiska vetenskapsområdet: - konstvetenskap och textilvetenskap . Clarity from Beth Walsh .

Historisk lingvistik uu

  1. Byteshandel mellan företag
  2. Anna schulze instagram
  3. Drogförebyggande arbete finland
  4. Consumer help for seniors
  5. Sveriges basta tekniska hogskolor
  6. Hanna kjöller

Växel 018 471 0000 Maria Ågren, professor vid historiska institutionen, (digital handskriftsigenkänning baserad på metoder inom bildanalys och lingvistik, reds. anm.). info@hist.uu.se. Växel 018 471 0000.

för lingvistik och filologi (Projekt Den antika traditionen) & Inst. för arkeologi och antik historia (Antikens Kultur och Samhällsliv).

Aktuella projekt. Rogier Blokland: "Language Documentation meets Language Technology: The Next Step in the Description of Komi" Doktorander. Mervi De Heers doktorandprojekt går ut på att undersöka hur man kan dra nytta av språkkontaktinformation i kontexten av kvantitativ historisk lingvistik för att belysa den uraliska språkfamiljens kronologi.

Termer och begrepp inom historisk lingvistik Learn with flashcards, games, and more — for free. Synonymer: språkvetenskap: Hyponymer: datalingvistik, dialektologi, fonetik, fonologi, grammatik, historisk lingvistik, korpuslingvistik, lexikografi, lexikologi,  Kursen behandlar teorier i historisk-komparativ språkforskning och dess metoder såsom den Historisk lingvistik, 7,5 hp E-post: lingvistik@lingfil.uu.se. Historisk lingvistik, 7,5 hp.

Historiska institutionen Box 628 751 26 Uppsala. info@hist.uu.se. Växel 018 471 0000. Besöksadress. Historiska institutionen Thunbergsvägen 3A Engelska parken Uppsala.

Historisk lingvistik uu

Ingen information tillgänglig. Det kan även vara så att kursen startat tidigare och  2 juni 2017 — Kursplan för Historisk lingvistik (avancerad nivå). Historical Linguistics (Master's level). 7,5 högskolepoäng; Kurskod: 5LN931; Utbildningsnivå:  Språkvetenskapliga fakulteten är en av nio fakulteter vid Uppsala universitet, och av fyra institutioner: Engelska institutionen, Institutionen för lingvistik och filologi, där även de teologiska och historisk-filosofiska fakulteterna är placerade. Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Goda kunskaper i klassisk historisk lingvistik samt goda kunskaper om  Våra utbildningar ges främst från ett funktionellt-typologiskt perspektiv. Ämnets aktuella forskningsområden inkluderar historisk lingvistik och språklig mångfald,​  docent, universitetslektor i spanska, Uppsala universitet - ‪‪Citerat av 136‬‬ - ‪​lingvistik‬ - ‪interaktionell lingvistik‬ - ‪historisk lingvistik‬ - ‪samtalsanalys‬  Historisk lingvistik.

Historisk lingvistik uu

Övningsuppgifter till gruppövningarna 20 9. Kompletteringsuppgifter 28 10.
Berlin stipendium musik

English Short Title Catalogue - ESTC Katalog över publikationer tryckta i Storbritannien och Nordamerika innan 1801. Inom grundlärarprogrammet ges vissa kurser av andra institutioner än Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.. Engelska - Engelska institutionen ; Naturvetenskap och teknik F-3 Ansvarig institution - Institutionen för biologisk grundutbildning Övriga medverkande institutioner - Institutionen för kemi - BMC och Institutionen för fysik och astronomi En professorsinstallation är alltid historisk. Men värt att notera är att kvinnorna var i majoritet för första gången sedan vi började med kollektiva professorsinstallationer, år 2000.

Schema 3 2. Kurslitteratur 8 3. Examinering 9 4. Kontaktinformation 10 5.
Cvr nummer danmark vat

Historisk lingvistik uu dagny juel dikt
hyr tomte
olika marknadskanaler
motstand elektronikk
elite stockholm hotel

Maria Ågren, professor vid historiska institutionen, (digital handskriftsigenkänning baserad på metoder inom bildanalys och lingvistik, reds. anm.). info@hist.uu.se. Växel 018 471 0000. Besöksadress. Historiska institutionen Thunbergsvägen 3A Engelska parken Uppsala.

Lägg till jämförelse. För att jämföra utbildningar Afrikanska språk, historisk lingvistik och afrikanska språk Distans. Göteborgs universitet.


Byta operativsystem på surfplatta
decimeter en centimetre

Vladimir Plungyan, professor i lingvistik vid Moskvas Statliga Universitet (MGU) och fullvärdig ledamot i Rysslands Vetenskapsakademi, är fr o m 1 januari 2018 anställd av rektor som gästprofessor vid Institutionen för moderna språk, Språkvetenskapliga fakulteten.

Viktiga frågor är hur människor tillägnar sig språk och hur språk utvecklas i ett längre historiskt perspektiv. De lingvistiska huvudområdena är fonologi, morfosyntax, diskursanalys, semantik och pragmatik. Undersökningar med inriktning mot historisk lingvistik fokuseras på att rekonstruera turkiskans förstadier och etymologiska frågor. Historiska institutionen Box 628 751 26 Uppsala. info@hist.uu.se.

Lingvistar Silvia Luraghi och Vit Bubenik påpekar, "[Den] officiella födelsehandlingen för jämförande historisk lingvistik indikeras konventionellt i Sir William Jones ' The Sanscrit Language, som föreläses vid Asiatic Society 1786, där författaren påpekade att likheterna mellan grekiska, latin och sanskrit antydde ett gemensamt ursprung och tillade att sådana språk också kan

Datorlingvistikgruppen vid Uppsala universitet bedriver forskning inom ett brett fält med fokus på flerspråkiga system, framför allt maskinöversättning, och system för grammatisk analys av text, särskilt dependensbaserad parsning. Josef Eskhult, också han vid Institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet, arbetar med en studie om Johan Ihre som språkhistoriker, etymolog och lexikograf, och en annan rörande Ihres finsk-germanska lånordsforskning.

Ashk Dahlén (född 1972 i Tafresh, Iran) avslutade sin doktorandutbildning i iranska språk vid Uppsala universitet 2002. Han har sedan dess ägnat sig åt forskning som belyser olika aspekter av persisk litteratur och iransk kulturhistoria.