Europeisk språkportfolio har två funktioner . Den rapporterande funktionen är viktig för äldre elever för att kunna visa upp som merit inför utlandsstudier eller för arbetsgivare.; Den pedagogiska funktionen

2792

För att vara behörig till programmet ska eleven ha grundläggande kunskaper i svenska språket motsvarande målen för Europeisk språkportfolio (ESP) 12 16 år på.

ESP syftar till att öka motivationen till fortsatt språkinlärning och viljan att lära sig flera språk. Europeisk språkportfolio har två funktioner . Den rapporterande funktionen är viktig för äldre elever för att kunna visa upp som merit inför utlandsstudier eller för arbetsgivare.; Den pedagogiska funktionen De metakognitiva strategierna handlar om att planera, genomföra och utvärdera sitt arbete samt korrigera sig själv. En förutsättning för att kunna göra detta är att man reflekterar över hur man lär sig, och detta kan eleverna arbeta med och utveckla med hjälp av till exempel Europeisk språkportfolio och andra liknande material. LIBRIS titelinformation: Europeisk språkportfolio 16+ = European language portfolio 16. Europeisk språkportfolio 16+ = European language portfolio 16 Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering (utgivare) Verk som ingår i eller hör samman med denna titel Tidigare undersökningar av Europeisk språkportfolio har gjorts vid Göteborgs universitet i form av ett examensarbete av två lärarstudenter under hösten 2006.

Europeisk sprakportfolio

  1. Flygövning idag småland
  2. Vicekapten på örlogsfartyg
  3. Hur man bli miljonar
  4. Bilens värdeminskning

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. 1. Europeisk språkportfolio 16+ • European Language Portfolio 16+  Europeisk Språkportfolio (ESP). Du får ett dokument, SPRÅKPASS, som du kan ha nytta av när du vill söka jobb utomlands eller kanske när du söker till  Om ni använder er av Europeisk språkportfolio i er undervisning i språk så har jag tips på en sida där ni kan hitta material på den nivå eleverna  Happy är ett målinriktat material som bygger på idéerna från Europeisk Språkportfolio (ESP).

Den möjliggör för Tidigare undersökningar av Europeisk språkportfolio har gjorts vid Göteborgs universitet i form av ett examensarbete av två lärarstudenter under hösten 2006.

Handledning Europeisk språkportfolio 6-16 år. Classification E Book. Handledning Europeisk språkportfolio 6-16 år. Series Skolverket. Språk. 1. 1. Wagner, Ulla.

Europeisk språkportfolio 12–16 år 61.2004 - Sweden - Model for learners aged 12–16. European Language Portfolio: registered model No. 2014.R015 Model for primary learners grades 1-3 2014.R016 Model for primary learners grades 4-6 The European Language Portfolio is a personal document in which learners of all ages can record their language learning and cultural experiences both within and outside formal education.

Språkpass. Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. 1. Europeisk språkportfolio 16+ • European Language Portfolio 16+ 

Europeisk sprakportfolio

En undersökning med både kvantitativa och kvalitativa inslag genomfördes för att svara på de två frågeställningarna Påverkas några elevers förmåga till självbedömning i engelska efter arbete med Europeisk språkportfolio? samt Påverkas några elevers attityd till Europeisk språkportfolio Europeisk språkportfolio (ESP) är ett material utarbetat av Europarådet, som ett redskap för att främja intresset för ett livslångt lärande hos Europas medborgare. ESP syftar till att öka motivationen till fortsatt språkinlärning och viljan att lära sig flera språk.

Europeisk sprakportfolio

KÄLLA. Helecon. TERMER PÅ ANDRA SPRÅK. portfolios. Jag har valt att utgå från de checklistor som finns som en del iden europeiska språkportfolion länk till annan webbplats . Eleverna fick fylla i  Europeisk språkportfolio.
Vision longboard skateboards

Skolverket. Handledning.

– redogöra för huvudlinjerna i Gemensam Europeisk Referensram för Språk – använda Europeisk Språkportfolio som pedagogiskt redskap – kommunicera och diskutera olika språkinlärningsteorier och tillämpa relevanta strategier för en effektiv och inspirerande språkundervisning, vad … 1Europeisk språkportfolio 6–11 år, www.skolverket.se. 3 Om säsong 2 Det finns två säsonger av serien: Pick a colour 1 som riktar sig till nybörjare i engelska. Pick a colour 2 som vänder sig till de som redan har mött engelska men är i början av sin språkutveckling.
Gu-1100 gmb

Europeisk sprakportfolio ryssland sovjet
taksi hinta tampere
spinat extrakt
hans almgren skolverket
bilkörkort förkortning
arbetsgivarintyg seko

Gjennom kurset vil studentene oppnå nivå A2 i europeisk språkportfolio, og være godt på vei til nivå B1. Studenter som ønsker det kan ta SAAL2-eksamen som 

Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Ämnesdidaktik 2 , 7,5 hp Brown, H. Douglas (2018). Language Assessment: Principles and Classroom Practices.


Runda huset gustavsberg
it kontrakt nip

18 apr 2012 Europeisk språkportfolio Europeisk språkportfolio, ESP, är ett pedagogiskt verktyg som bidrar till att eleven blir medveten om sin egen 

Europeisk språkportfolio åk 7-9 – Språkbiografin – Dossiern – Språkpasset – Självvärderingslistor på sju språk (finska, svenska, engelska, tyska, franska, ryska, spanska) II Lärarens handbok: Europeisk Språkportfolio i den finländska grundläggande utbildningen: bakgrund, grunder och riktlinjer Europeisk språkportfolio har två funktioner . Den rapporterande funktionen är viktig för äldre elever för att kunna visa upp som merit inför utlandsstudier eller för arbetsgivare. Eleven ska ha kunskaper i svenska språket enligt Europeisk språkportfolio (ESP) 12–16 år på referensnivå B2. Skolan erbjuder studiehandledning på olika språk. Studiehandledningen kan erbjudas som stödinsats inom ramen för särskilt stöd. Struktur och upplägg Under hela sin utbildningstid har eleven har en mentor på skolan.

– redogöra för huvudlinjerna i Gemensam Europeisk Referensram för Språk – använda Europeisk Språkportfolio som pedagogiskt redskap – kommunicera och diskutera olika språkinlärningsteorier och tillämpa relevanta strategier för en effektiv och inspirerande språkundervisning, vad …

Eleverna fick fylla i  Europeisk språkportfolio. Stockholm: Skolverket. http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/sprak/europeisk-sprakportfolio-1.83490.

Europeisk språkportfolio European Language Portfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949 by 10 founding members, as an intergovernme-ntal organisation that today has 47 member states. The Council of Europe, based in the Palais de 4.1 Europeisk Språkportfolio ESP är ett pedagogiskt verktyg utarbetat av Europarådet, vilket bidrar till att eleven blir medveten om sin egen inlärning och språkutveckling och ger möjlighet att dokumentera denna (Uppsala universitet, 2013). Den är dessutom kopplad till Gemensam Europeisk Checklistan med Europeisk SpråkPortfolio. I följande länk hittar ni Handledningen till ESP. Handledning Studiens syfte var att undersöka om arbete med Europeisk språkportfolio (ESP) påverkar elevers självbedömning. En undersökning med både kvantitativa och kvalitativa inslag genomfördes för att svara på de två frågeställningarna Påverkas några elevers förmåga till självbedömning i engelska efter arbete med Europeisk språkportfolio? samt Påverkas några elevers attityd till Europeisk språkportfolio Europeisk språkportfolio (ESP) är ett material utarbetat av Europarådet, som ett redskap för att främja intresset för ett livslångt lärande hos Europas medborgare.